PFSRM

XXXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

SRM

XXXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

PFSRM

SRM

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
i Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy
zapraszają na

XXXI Krajową Konferencję Rzeczoznawców Majątkowych
Nieruchomości Rolne – Przestrzeń Jutra

Termin: 19-20 Września 2024 R.
Miejsce: Bydgoszcz – Młyny Rothera (ul. Mennica 10)
Formuła: Hybrydowa, 220 uczestników stacjonarnych

Konferencja będzie okazją do wymiany poglądów na temat przestrzeni rolniczej i poruszenia zagadnień, z którymi spotyka się w swojej pracy rzeczoznawca majątkowy. Rozpoczniemy od analizy ram prawnych obrotu gruntami rolnymi w Polsce od 1989 roku do czasów współczesnych. Odnosząc się bezpośrednio do procedury wyceny, przedstawimy europejskie standardy wyceny nieruchomości rolnych, jako kanwę do dalszych rozważań. Zajmiemy się tematami związanymi z lokalizacją na nieruchomościach rolnych urządzeń przesyłowych. Omówimy kwestie wpływu budowy urządzeń przesyłowych na warunki agrotechniczne użytkowania gruntów rolnych oraz szkód w uprawach rolniczych.
Nie zabraknie aspektów dotyczących nowoczesnych technologii pozyskania i zobrazowania danych w wycenie nieruchomości. Przedstawimy źródła rolniczej informacji rynkowej, oraz Polski FADN ‒ System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych. Podejmiemy także temat zabezpieczeń wierzytelności na nieruchomościach rolnych. Zajmiemy się wyceną gruntów rolnych pod farmami fotowoltaicznymi i ich stanem prawnym, jako niezwykle aktualnym zagadnieniem dziś i jutro. W wycenie przestrzeni rolniczej, ciekawą kwestią są także małe śródpolne zbiorniki wodne i lasy – tymi wątkami zakończymy konferencję.

Organizowana przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych w 2024 roku odbędzie się w Bydgoszczy (jej współorganizatorem jest Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy), która jest stolicą województwa kujawsko-pomorskiego i ósmym co do wielkości miastem w Polsce. Bydgoszcz jest malowniczo położona nad Brdą, Wisłą oraz Kanałem Bydgoskim. Bydgoszcz to miasto o wielowiekowej tradycji, które zachwyca turystów przede wszystkim położeniem nad rzeką przecinającą centrum miasta. W sąsiedztwie rzeki Brdy toczy się codzienne, kulturalne, sportowe i biznesowe życie miasta. W 2024 roku w sąsiedztwie rzeki Brdy, na Wyspie Młyńskiej, w Młynach Rothera spotkają się Rzeczoznawcy Majątkowi i zaproszeni Goście, aby podzielić się doświadczeniami zawodowymi i wspólnie celebrować święto jakim już od 30 lat jest Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych.

Wyspa Młyńska to przestrzenne serce Bydgoszczy, zabytkowa wyspa rzeczna w rejonie staromiejskim Bydgoszczy, o powierzchni ok. 6,5 ha, mieszcząca obiekty kulturalne i rekreacyjne, otoczona bulwarami i urządzeniami hydrotechnicznymi. Wyspa Młyńska to jeden z piękniejszych krajobrazowo zakątków Bydgoszczy ze względu na liczne nabrzeża, szumiące jazy wodne, kaskady Międzywodzia, zieleń oraz Wenecję Bydgoską. Położona w strefie staromiejskiej jest symbolem ścisłej symbiozy miasta Bydgoszczy z rzekami i kanałami. Wyspa pełni funkcje rekreacyjne oraz kulturalne ze względu na obecność licznych obiektów muzealnych oraz sąsiedztwo Opery Nova.

Położone w środkowej części Wyspy Młyńskiej Młyny Rothera to zabytkowy kompleks składający się z młyna, przylegających do niego dwóch spichrzy: zbożowego i mącznego, kotłowni oraz łazienek. Jego początki sięgają 1842 r. Obecnie po przeprowadzeniu prac rewitalizacyjnych oraz częściowej przebudowie to Centrum Nauki i Kultury – obiekt ekspozycyjny z wystawami i salami konferencyjnymi, w którym odbywają się imprezy kulturalne, wydarzenia poświęcone popularyzacji nauki, spotkania kreatywne i branżowe. W Młynach oprócz pomieszczeń muzealnych i sal konferencyjnych znajduje się kawiarnia, taras widokowy, przestrzeń ogólnodostępna oraz taras zewnętrzny z zespołem fontann. Młyny otrzymały tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego 2023, który przyznawany jest przez Polską Organizację Turystyczną (członkowie kapituły, wśród których znaleźli się m.in. dziennikarze, profesorowie uczelni wyższych i eksperci w zakresie turystyki, wybrali Młyny spośród 42 finalistów). Bydgoszcz znalazła się wśród 10 najlepszych europejskich celów podróży 2020. Konkurs organizowany jest od 2009 roku przez międzynarodową organizację z siedzibą w Brukseli, której celem jest promocja kultury i turystyki w Europie.

Więcej o Bydgoszczy: https://visitbydgoszcz.pl/pl/
Miejsce konferencji – Młyny Rothera: https://mlynyrothera.pl/

Program

19 września

9:00 – 10:00 – Rejestracja uczestników konferencji
10:00 – 10:30 – Uroczyste otwarcie konferencji
10:30 – 10:45 – Wręczenie medalu „AMICUS DE REBUS PERITORUM POLONORUM”

 

I SESJA 10:45 – 11:30
prowadzący: Wiesław Majcher i Joanna Grzesiak


1. Młyny Rothera – od przemysłowego młyna do Centrum Nauki i Kultury
Jakub Jodłowski – Główny Specjalista w Dziale Gościnności Młynów Rothera

2. Ramy prawne obrotu gruntami rolnymi w Polsce – ewolucja od 1989 roku
Tomasz Ciodyk – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

11:30 – 12:15 – Przerwa kawowa


 

II SESJA 12:15 – 14:00
prowadzący: Krzysztof Grzesik i dr Izabela Rącka


3. Europejskie standardy wyceny nieruchomości rolnych 2025
Jeremy Moody – Sekretarz CAAV i Wiceprzewodniczący Komisji Europejskich Standardów Wyceny TEGOVA

4. Metodyka wyceny nieruchomości rolnych przegląd problematyki europejskiej
Paulo Barros Trindade – Prezydent ASAVAL, Członek Zarządu TEGOVA

5. Administracyjnoprawne aspekty obrotu nieruchomościami rolnymi
Mariusz Drozdowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6. Odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości dla nieruchomości rolnych objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji urządzenia przesyłowego
Justyna Idczak – Zastępca Dyrektora Departamentu Lokalizacji Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
Adriana Wojtkowska-Głuszcz – Naczelnik Wydziału Odszkodowań w Departamencie Lokalizacji Inwestycji Ministerstwa Rozwoju i Technologii

7. Dyskusja

14:00 – 15:00 – Przerwa obiadowa


 

III SESJA 15:00 – 16:45
prowadzący: dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. PBŚ i Jerzy Landowski


8. Wpływ budowy urządzeń przesyłowych na warunki agrotechniczne użytkowania gruntów rolnych
Łukasz Piotrowski ‒ Główny Specjalista ds. ekonomiki w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie

9. Źródła rolniczej informacji rynkowej
Justyna Kryger ‒ Główny Specjalista ds. ekonomiki w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie

10. Polski FADN ‒ System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych
Aleksander Mostowski – Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie

11. Problematyka zabezpieczeń wierzytelności na nieruchomościach rolnych
dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. PBŚ ‒ Kierownik Katedry Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Jakub Markiewicz ‒ Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy

12. Dyskusja

19:00 – Bankiet w hotelu „Pod Orłem”, NASZE WSPOMNIENIA


20 września

 

IV SESJA 10:00 – 11:45
prowadzący:  dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. PBŚ i dr inż. Michał Zygmuntowicz


13. Nowoczesne technologie pozyskania i zobrazowania danych w wycenie nieruchomości
dr inż. Radosław Gaca ‒ Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy

14. Szkoda w uprawach rolnych, czy zawsze taka sama?
Krzysztof Urbańczyk ‒ Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego ADIACENT, Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych im. A. Kalusa
Mariusz Czarnecki ‒ Prezes Zarządu SoniqAnalytics Sp. z o. o.

15. Uszkodzenie roślin rolniczych przez czynniki pogodowe i mechaniczne oraz ich wpływ na plon
dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. PBŚ ‒ Katedra Agronomii, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

16. Farmy fotowoltaiczne na gruntach rolnych
Joanna Borowik  ‒ Best VALUE Advisors; Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych 

17. Dyskusja

11:45 – 12:15 – Przerwa kawowa


 

V SESJA 12:15 – 14:30
prowadzący: Tomasz Ciodyk i dr inż. Radosław Gaca


18. Małe śródpolne zbiorniki wodne – stan prawny, metody i przykłady wycen
dr hab. inż. Konrad Turkowski ‒ Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie

19. Porównanie współczesnych metod wyceny lasu i jego części składowych. Dostosowanie metody relaskopowych powierzchni próbnych do szacunków brakarskich w drzewostanach jednogatunkowych i jednowiekowych.
dr inż. Marcin Szydlarski ‒ emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Kartuzy
dr inż. Robert Zygmunt – Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

20. Porównanie współczesnych metod wyceny lasu i jego części składowych. Dostosowanie metody kołowych powierzchni próbnych do szacunków brakarskich w drzewostanach wielogatunkowych i różnowiekowych
dr inż. Robert Zygmunt – Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr inż. Marcin Szydlarski ‒ emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Kartuzy

21. Dyskusja

22. Podsumowanie i zamknięcie konferencji


14:30 – 15:30 – Obiad

Program

19 Września

19 września

9:00 – 10:00 – Rejestracja uczestników konferencji
10:00 – 10:30 – Uroczyste otwarcie konferencji
10:30 – 10:45 – Wręczenie medalu „AMICUS DE REBUS PERITORUM POLONORUM”

 

I SESJA 10:45 – 11:30
prowadzący: Wiesław Majcher i Joanna Grzesiak


1. Młyny Rothera – od przemysłowego młyna do Centrum Nauki i Kultury
Jakub Jodłowski – Główny Specjalista w Dziale Gościnności Młynów Rothera

2. Ramy prawne obrotu gruntami rolnymi w Polsce – ewolucja od 1989 roku
Tomasz Ciodyk – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

11:30 – 12:15 – Przerwa kawowa


 

II SESJA 12:15 – 14:00
prowadzący: Krzysztof Grzesik i dr Izabela Rącka


3. Europejskie standardy wyceny nieruchomości rolnych 2025
Jeremy Moody – Sekretarz CAAV i Wiceprzewodniczący Komisji Europejskich Standardów Wyceny TEGOVA

4. Metodyka wyceny nieruchomości rolnych przegląd problematyki europejskiej
Paulo Barros Trindade – Prezydent ASAVAL, Członek Zarządu TEGOVA

5. Administracyjnoprawne aspekty obrotu nieruchomościami rolnymi
Mariusz Drozdowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6. Odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości dla nieruchomości rolnych objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji urządzenia przesyłowego
Justyna Idczak – Zastępca Dyrektora Departamentu Lokalizacji Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
Adriana Wojtkowska-Głuszcz – Naczelnik Wydziału Odszkodowań w Departamencie Lokalizacji Inwestycji Ministerstwa Rozwoju i Technologii

7. Dyskusja

14:00 – 15:00 – Przerwa obiadowa


 

III SESJA  15:00 – 16:45
prowadzący: dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. PBŚ i Jerzy Landowski


8. Wpływ budowy urządzeń przesyłowych na warunki agrotechniczne użytkowania gruntów rolnych
Łukasz Piotrowski ‒ Główny Specjalista ds. ekonomiki w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie

9. Źródła rolniczej informacji rynkowej
Justyna Kryger ‒ Główny Specjalista ds. ekonomiki w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie

10. Polski FADN ‒ System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych
Aleksander Mostowski – Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie

11. Problematyka zabezpieczeń wierzytelności na nieruchomościach rolnych
dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. PBŚ ‒ Kierownik Katedry Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Jakub Markiewicz ‒ Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy

12. Dyskusja

19:00 – Bankiet w hotelu „Pod Orłem”, NASZE WSPOMNIENIA


 

20 Września

20 września

 

IV SESJA 10:00 – 11:45
prowadzący:  dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. PBŚ i dr inż. Michał Zygmuntowicz


13. Nowoczesne technologie pozyskania i zobrazowania danych w wycenie nieruchomości
dr inż. Radosław Gaca ‒ Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy

14. Szkoda w uprawach rolnych, czy zawsze taka sama?
Krzysztof Urbańczyk ‒ Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego ADIACENT, Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych im. A. Kalusa
Mariusz Czarnecki ‒ Prezes Zarządu SoniqAnalytics Sp. z o. o.

15. Uszkodzenie roślin rolniczych przez czynniki pogodowe i mechaniczne oraz ich wpływ na plon
dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. PBŚ ‒ Katedra Agronomii, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

16. Farmy fotowoltaiczne na gruntach rolnych
Joanna Borowik  ‒ Best VALUE Advisors; Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych 

17. dyskusja

11:45 – 12:15 – Przerwa kawowa


 

V SESJA 12:15 – 14:30
prowadzący: Tomasz Ciodyk i dr inż. Radosław Gaca


18. Małe śródpolne zbiorniki wodne – stan prawny, metody i przykłady wycen
dr hab. inż. Konrad Turkowski ‒ Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie

19. Porównanie współczesnych metod wyceny lasu i jego części składowych. Dostosowanie metody relaskopowych powierzchni próbnych do szacunków brakarskich w drzewostanach jednogatunkowych i jednowiekowych.
dr inż. Marcin Szydlarski ‒ emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Kartuzy
dr inż. Robert Zygmunt – Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

20. Porównanie współczesnych metod wyceny lasu i jego części składowych. Dostosowanie metody kołowych powierzchni próbnych do szacunków brakarskich w drzewostanach wielogatunkowych i różnowiekowych
dr inż. Robert Zygmunt – Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr inż. Marcin Szydlarski ‒ emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Kartuzy

21. dyskusja

22. podsumowanie i zamknięcie konferencji


14:30 – 15:30 – Obiad

W związku z art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz treścią §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych udział w konferencji z zakresu zagadnień, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wypełnia obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Udział w XXXI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych pn. „NIERUCHOMOŚCI ROLNE – Przestrzeń Jutra” wypełnia obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcę majątkowego w wymiarze 10 godzin (liczba punktów 5).

Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora (ewentualne zmiany zostaną wprowadzone przy zachowaniu liczby godzin wypełniających obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcę majątkowego).

Organizatorzy

Rada Programowa:

 

dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. PBŚ – Przewodnicząca
dr Izabela Rącka – Wiceprzewodnicząca
Wiesław Majcher
Tomasz Ciodyk
dr inż. Radosław Gaca
dr inż. Michał Zygmuntowicz
dr inż. Kinga Szopińska
Komitet Organizacyjny:

 

Joanna Grzesiak – Przewodnicząca
Katarzyna Skibińska
Radosław Myszke
Ewa Wood
Magdalena Stelmasiak
Małgorzata Sudorowska
Małgorzata Piekarska
Aleksandra Jończyk
Izabela Naporska
Waldemar Karwowski
Robert Rólka
Paweł Rokita

Patronaty Honorowe

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

SPONSOR KONFERENCJI

SPONSOR

Kontakt

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy
ul. Gotowskiego 6/104, 85-030 Bydgoszcz
tel. 52 339 23 50, e-mail: konferencje@srm.bydgoszcz.pl, biuro@srm.bydgoszcz.pl
biuro stowarzyszenia jest czynne we wtorki i czwartki od 8:00 do 14:00

Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy:
Joanna Grzesiak, tel. 607 071 938, e-mail: grzesiak@srm.bydgoszcz.pl

Miejsce konferencji:

Młyny Rothera, Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz

Scroll to Top