INFORMACJE O KONFERENCJI I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

 • Konferencja będzie miała formę hybrydową (stacjonarną i on-line).
 • Koszt uczestnictwa stacjonarnego – 1550 zł.
 • Koszt uczestnictwa on-line – 750 zł.
 • Termin zgłoszeń – do dnia 20 sierpnia 2024 roku.
 • Zgłoszenie udziału w konferencji: poprzez stronę www konferencji, zakładka ZAPISZ SIĘ.
 • Liczba miejsc stacjonarnych ograniczona do 220.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wniesieniem opłaty. Po wyczerpaniu liczby miejsc stacjonarnych odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na stronie www konferencji oraz możliwość zgłoszenia stacjonarnego zostanie wyłączona.
 • Stacjonarnie konferencja odbywać się będzie w Młynach Rothera w 2 salach (sala na 1 piętrze – 150 miejsc, sala na parterze – 70 miejsc, przekaz on-line).
 • Wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy, Bank PKO BP O/Bydgoszcz 44 1020 1462 0000 7402 0439 0746.
 • Wpłata z dopiskiem w tytule „konferencja, imię i nazwisko uczestnika”.
 • W przypadku braku zaksięgowania wpłaty w ciągu 5 dni roboczych, zgłoszenie będzie nieważne.
 • Udział w konferencji z zakresu zagadnień, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wypełnia obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz treścią §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Udział w XXXI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych pn. „NIERUCHOMOŚCI ROLNE – Przestrzeń Jutra” wypełnia obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcę majątkowego w wymiarze 10 godzin (liczba punktów 5).
 • Koszt uczestnictwa obejmuje:
  • w ramach udziału stacjonarnego: udział stacjonarny, materiały konferencyjne, zaświadczenie o zdobytych punktach doskonalenia zawodowego drukowane, wyżywienie (przerwy kawowe oraz lunch w dniach 19 i 20 września w Młynach Rothera), udział w bankiecie dnia 19 września w hotelu „Pod Orłem”,
  • w ramach udziału on-line: udział on-line (link zostanie przesłany e-mailem przed konferencją), zaświadczenie o zdobytych punktach doskonalenia zawodowego w postaci elektronicznej.
 • Warunki techniczne wymagane do wzięcia udziału w konferencji w trybie on-line:
  • urządzenie cyfrowe umożliwiające komunikację audio-wizualną,
  • dostęp do internetu zapewniający płynny odbiór transmisji,
  • aktualna przeglądarka Chrome lub Mozilla Firefox,
  • transmisja  konferencji odbędzie się przy wykorzystaniu systemu VMS.
 • Wybrane referaty konferencyjne zostaną zamieszczone w kwartalniku „Rzeczoznawca Majątkowy”, który w formie dokumentu PDF można będzie pobrać ze strony PFSRM.
 • REZERWACJE POKOI HOTELOWYCH
  Miasto Bydgoszcz dysponuje szeroką ofertą hotelową, w tym w pobliżu miejsca, w którym będzie się odbywać konferencja (w Młynach Rothera nie ma miejsc hotelowych). Proponujemy rezerwację miejsc hotelowych w obiektach:

  • Focus Hotel Premium Pod Orłem****, ul. Gdańska 14, 85-006 Bydgoszcz (w hotelu „Pod Orłem” odbędzie się bankiet)
   pokój dwuosobowy ze śniadaniem 360 zł brutto/dobę, pokój jednoosobowy ze śniadaniem 300 zł brutto/dobę
   https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-pod-orlem-bydgoszcz
  • Focus Hotel Premium Bydgoszcz****, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz
   pokój dwuosobowy ze śniadaniem 420 zł brutto/dobę, pokój jednoosobowy ze śniadaniem 360 zł brutto/dobę
   https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-bydgoszcz
  • PARKING 60 zł brutto/ dobę
  • REZERWACJE (dla obu opcji): Szymon Górecki Kierownik Sprzedaży MICE, hasło do rezerwacji: KONFERENCJA
   tel.:+ 48 695 260 006, e-mail: s.gorecki@focushotels.pl
 • INFORMACJE DODATKOWE:
  • Z racji szczególnego położenia miejsca, w którym odbędzie się konferencja, nie istnieje możliwość dojazdu do obiektu (konieczne dojście). Szczególnie Paniom polecamy na drogę wygodne obuwie (odległości krótkie, ale nawierzchnie zróżnicowane, w tym historyczne z kamienia).
  • Informujemy, że 18 września (środa, wieczór przed konferencją) będzie możliwość spotkania się na tarasie zewnętrznym Młynów Rothera przy kawiarni WODA. Od godziny 18:00 dla chętnych zapewniamy miejsce do wspólnego spędzenia czasu (nie jest konieczne zgłoszenie, będzie nam bardzo miło spotkać Uczestników i Gości konferencji).

WAŻNE:

 • W przypadku rezygnacji Uczestnika wniesiona opłata za udział w konferencji nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku nieobecności Uczestnika na konferencji nie przysługuje mu zaświadczenie o zdobytych punktach doskonalenia zawodowego, wniesiona opłata za udział w konferencji nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku odwołania konferencji z winy Organizatora wniesiona opłata za udział w konferencji zostanie zwrócona.
 • Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora (ewentualne zmiany zostaną wprowadzone przy zachowaniu liczby godzin wypełniających obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcę majątkowego).

Scroll to Top