Prelegenci

Tomasz Ciodyk

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Ukończył również studia podyplomowe: „Wycena nieruchomości”, „Giełdy Towarowe”, „Polsko-Holenderskie podyplomowe studia europejskie” i „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”. Od 1997 r. posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, w 2008 roku uzyskał licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami. W latach 1995–2017 pracował w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych, m.in. na stanowisku dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem w Biurze Prezesa w Warszawie (2008-2016). Od września 2017 roku do marca 2024 roku prowadził działalność gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości i doradztwa. Od stycznia 2019 roku do marca 2024 roku pełnił funkcję Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W marcu 2024 roku został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.  Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (od 1997 r.). Autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji dotyczących rynku nieruchomości, prywatyzacji i wyceny.

Jeremy Moody

Sekretarz i doradca Centralnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Rolnych (CAAV) w Wielkiej Brytanii od 1995 r. Jego zadania obejmują między innymi udzielanie praktycznych porad członkom Stowarzyszenia i rządom w przypadku zmian w polityce rolnej, środowiskowej, podatkowej i innych. Od 2009 r. wiceprzewodniczący Rady ds. Europejskich Standardów Wyceny TEGOVA. Od 2003 r. współtworzył wydania EVS, a także najnowsze wytyczne dotyczące wycen szkód wojennych i skutków powodzi. Autor tekstów z zakresu wyceny, własności gruntów wiejskich, podatków i innych zagadnień. Współautor wiodącej w Wielkiej Brytanii książki „Wyceny rolne”. Profesor wizytujący w dziedzinie zarządzania gruntami wiejskimi i przedsiębiorstwem na Królewskim Uniwersytecie Rolniczym w Wielkiej Brytanii. Prelegent na konferencjach od Portugalii po Chiny.

Paulo Barros Trindade, REV, REV-BV

Doświadczony menedżer z 30-letnim doświadczeniem w wycenie nieruchomości i przedsiębiorstw. Obecnie pełni funkcję dyrektora generalnego TERRAVAL VALUATION. Przez całą swoją karierę kierował kilkoma firmami, stowarzyszeniami i fundacjami. W ramach studiów doktoranckich zdobył także wykształcenie podyplomowe w prestiżowych instytucjach, w tym w STERN Business School na Uniwersytecie Nowojorskim. Aktywny członek zarządu TEGOVA i były prezes ASAVAL przez sześć lat. Jest bardzo zaangażowany w kierowanie branżą. Ponadto jest wykładowcą i prelegentem, koordynuje studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw oraz wykłada na różnych uniwersytetach.

Mariusz Drozdowski

Zastępca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmujący się problematyką obrotu nieruchomościami rolnymi i gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nadzorujący postępowania administracyjne dotyczące orzecznictwa w zakresie nieruchomości rolnych.

Justyna Idczak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2016 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Swoją pracę zawodową rozpoczynała w Departamencie Bezpieczeństwa korporacji z branży telekomunikacyjnej, a następnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie zajmowała się prawem gospodarczym. Od 2013 r. związana z resortem budownictwa, gdzie zajmowała stanowisko specjalistyczne w zakresie orzecznictwa administracyjnego, następnie pełniła funkcję naczelnika wydziału do spraw odszkodowań, a obecnie zastępcy dyrektora Departamentu Lokalizacji Inwestycji. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół problematyki prawnej związanej z nieruchomościami oraz procesem inwestycyjno-budowlanym.

Adriana Wojtkowska-Głuszcz

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Początkowo doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie zajmowała się prawem cywilnym, ubezpieczeń społecznych oraz karnym. Od 2010 r. związana z resortem budownictwa. Od 2013 r. zajmuje stanowisko naczelnika wydziału odszkodowań w Departamencie Lokalizacji Inwestycji Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół szeroko rozumianej problematyki nieruchomości.

Łukasz Piotrowski

Główny Specjalista ds. ekonomiki w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Koordynator Zespołu ds. Analiz i Zarządzania w Dziale Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. Absolwent Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Posiada uprawnienia doradcy rolniczego i rolnośrodowiskowego. Zawodowo zajmuje się zarządzaniem gospodarstwem rolnym, w szczególności pozyskiwaniem wsparcia inwestycyjnego w rolnictwie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Justyna Kryger

Główny Specjalista ds. ekonomiki w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Koordynator portalu informacyjnego pn. „Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych” w Dziale Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. Absolwentka Wydziału Rolniczego Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz studium podyplomowego z zakresu ekonomiki gospodarstwa rolnego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Posiada uprawnienia doradcy rolniczego i rolnośrodowiskowego. Zawodowo zajmuje się zarządzaniem gospodarstwem rolnym, w szczególności koordynacją zbierania  i upowszechnianiem rolniczej informacji rynkowej. Prowadzi własne gospodarstwo rolne.

Aleksander Mostowski

Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Koordynator Wojewódzkiego Biura Rachunkowego Polskiego FADN. Absolwent Wydziału Zootechnicznego Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz studium podyplomowego w zakresu rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zawodowo zajmuje się  rachunkiem kosztów produkcji i analizą sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych oraz koordynacją pracy doradców rolniczych w zakresie świadczenia usług doradczych.

dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. uczelni

Rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień 821. Członek i ekspert Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy. Z zawodem związana od 1992 roku. Kierownik Katedry Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości na Politechnice Bydgoskiej. Profesor w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości UMK w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe i zawodowe związane są z przekształcaniem i wartościowaniem przestrzeni.

Jakub Markiewicz

Rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień 7876. Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Analityk finansowy i wykładowca akademicki w zakresie bankowości i analizy finansowej. Wieloletni pracownik sektora bankowego w zakresie analiz kredytowych, wyceny zabezpieczeń oraz restrukturyzacji i windykacji. Trener i szkoleniowiec w sektorze bankowym w obszarze ryzyka kredytowego, oceny zdolności kredytowej, oceny efektywności inwestycji, wyceny zabezpieczeń oraz procesów restrukturyzacyjnych.

dr inż. Radosław Gaca

Doktor ekonomii. Rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień 2508, biegły sądowy do spraw wyceny nieruchomości. Członek i ekspert Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy. Autor lub współautor licznych artykułów i publikacji naukowych z zakresu wyceny i gospodarki nieruchomościami. Wykładowca przedmiotów związanych z wyceną i gospodarką nieruchomościami na: Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Bydgoskiej, Uniwersytecie WSB Merito. Członek zespołów badawczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Katowicach. W latach 2010 – 2017 Przewodniczący Komisji Standardów Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych.

Krzysztof Urbańczyk

Absolwent Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień 205 (z 1993 r.). Prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego „ADIACENT” w Rybniku. Od 1995 do dzisiaj członek Rady Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa. Przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Od 2002 r. do dzisiaj członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości. W latach  2005-2009 wiceprzewodniczący tejże Komisji. W latach 2003-2009 Wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W latach 2009-2012 Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Odznaczony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” nadaną przez Ministra Rolnictwa w 2003 r. oraz  Odznaką Honorową Zasłużony dla Budownictwa nadaną przez Ministra Infrastruktury w 2011 r. W roku 2017 laureat medalu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych „AMICUS DE REBUDS PERITORUM POLONORUM”. W roku 2019 roku odznaczony Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” nadaną przez Sejmik Województwa Śląskiego. Jest współautorem standardu V.4 – Wycena nieruchomości rolnych oraz książki „ Wycena nieruchomości rolnych”. Autor kilkuset wycen nieruchomości dla różnych celów. Autor oraz współautor kilkudziesięciu opinii dotyczących wyceny wartości przedsiębiorstw. Wykładowca z zakresu wyceny nieruchomości rolnych na licznych studiach podyplomowych oraz dla rzeczoznawców majątkowych sfederowanych w PFSRM.

Mariusz Czarnecki

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie informatyki, zarządzania oraz sztucznej inteligencji. Obecnie pełni kluczowe role w średniej wielkości firmach projektowo-produkcyjno-handlowo-usługowych, gdzie odpowiada za informatykę, zarządzanie projektami oraz optymalizację i automatyzację procesów. Prezes Zarządu SoniqAnalytics sp. z o.o.
Obszary specjalizacji biznesowej:
Analityka biznesowa: analizy danych z wykorzystaniem systemów typu Business Intelligence i sztucznej inteligencji (SI/AI), analizy potrzeb biznesowych firm, analizy, szkolenia i modelowanie procesów biznesowych.
Technologie: silniki sztucznej inteligencji do analizy danych, silniki automatyzacji procesów, systemy Business Intelligence, technologie plazmowe w procesach klejenia, lakierowania i pokrywania powierzchni.
Automatyzacje i oprogramowanie: automatyzacje procesów biznesowych w firmach, integracje i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych, wytwarzanie oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję, wytwarzanie dedykowanych aplikacji mobilnych.

dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. PBŚ

Profesor uczelni w Katedrze Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii – Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich. Zainteresowania naukowe: doskonalenie agrotechniki siewu roślin uprawianych w plonie głównym (zboża wiechlinowe, rzepak ozimy) i w międzyplonie ścierniskowym (groch siewny, gorczyca biała), siew bruzdowy nasion, uprawa pasowa buraka cukrowego, ocena wpływu gwałtownych zdarzeń atmosferycznych na rośliny uprawne. Aktualnie prowadzone badania: ocena efektywności różnych technik siewu bruzdowego nasion w uprawie międzyplonów ścierniskowych; ocena wpływu międzyplonu ścierniskowego i technologii uprawy na właściwości gleby, plonowanie i cechy jakościowe buraka cukrowego. Autor licznych publikacji naukowych oraz patentów i wzorów użytkowych.

Joanna Borowik

Rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień 6102, biegła wyceny przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wyceny i analizy nieruchomości. Od 4 lat prowadzi działalność pod marką Best VALUE Advisors. Wcześniej przez 13 lat pracowała w dziale wycen i doradztwa firmy międzynarodowej korporacji. Specjalizuje się w wycenie nieruchomości, w szczególności komercyjnych (centrów handlowych, budynków biurowych, nieruchomości magazynowych, hoteli oraz gruntów inwestycyjnych), a także w zakresie oceny opłacalności inwestycji i wyceny przedsiębiorstw. Członkini Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych i Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: finanse i bankowość), studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych „wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe” w Akademii Leona Koźmińskiego.

dr hab. inż. Konrad Turkowski

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego PIB w Olsztynie. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych z zakresu ekonomiki rybackiej otrzymał w 2005 roku na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada uprawnienia zawodowe nr 848 z zakresu szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. W 2007 roku odbył staż naukowy z zakresu wyceny, zarządzania i obrotu nieruchomościami, w Politechnice Wrocławskiej. W tym samym roku został wyróżniony złotą Odznaką Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. Autor kilkudziesięciu wycen nieruchomości, głównie z zakresu gospodarki rybackiej i wodnej.

dr inż. Marcin Szydlarski

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Emerytowany nadleśniczy z ponad 42 letnim stażem w Lasach Państwowych na Pojezierzu Kaszubskim. Doktorat z ekologii lasu. Rzeczoznawca majątkowy od 1994 r., upr. nr 1035. Od kilkunastu lat wykładowca na studiach podyplomowych dla rzeczoznawców majątkowych na uczelniach Trójmiasta: Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie WSB Merito. Zakres tematyczny wykładów: wycena nieruchomości leśnych, rolnych i wodnych. Członek Polskiego Towarzystwa Leśnego.

dr inż. Robert Zygmunt

Rzeczoznawca majątkowy, doświadczony biegły sądowy w zakresie leśnictwa i wyceny nieruchomości. Przewodniczący Komisji Opiniującej Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Współzałożyciel i wiceprezes Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl. Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Leśnym UR w Krakowie. Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych z urządzania lasu i wyceny nieruchomości. Aktualne wątki badawcze dotyczą metod wyceny lasów i ich części składowych, wycena pozaprodukcyjnych funkcji lasu, specyficzne cechy rynku nieruchomości leśnych, alternatywne sposoby użytkowania gruntów, niepewność klimatyczna w gospodarstwie leśnym.

Scroll to Top